Power Adaptor with 8ft cord, 110v-240v A.C. input, 9v 1.5A D.C. output – 1